9 พ.ย. 2554

Office 2010 : การแชร์เอกสารให้เพื่อนๆ ด้วย SkyDrive
การแชร์เอกสารให้เพื่อนๆ ด้วย SkyDrive
SkyDrive เป็นพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลที่ คุณสามารถสมัครและใช้งานได้ฟรี โดยใช้ Windows Live ID ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่น่าจะมีอยู่แล้วสำหรับการเข้าใช้บริการของ Windows Live ต่างๆ ซึ่ง SkyDrive เป็นหนึ่งในบริการนั้น โดยจะมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลให้คุณได้ใช้ถึง 25 GB และ
สามารถตั้งค่ากำหนดสิทธิ์ให้กับโฟลเดอร์เก็บข้อมูลเพื่อแยก ระหว่างข้อมูลส่วนตัวกับข้อมูลที่ต้องการแชร์กับเพื่อนได้ด้วย